Podatnicy, którzy w 2007 roku zarabiali za granicą, muszą liczyć się z tym, że będą musieli wykazać to także w polskim zeznaniu. Przy takim rozliczeniu ważne będą miejsce zamieszkania, długość pobytu za granicą oraz metoda unikania podwójnego opodatkowania przewidziana w umowie między Polską a krajem, w którym praca była wykonywana.

Czy żołnierz za granicą uwzględni diety

Korzystam ze statutu członka korpusu służby zagranicznej. Uzyskałem stopień dyplomatyczny attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego w Ambasadzie RP za granicą. Czy przysługują mi diety z tytułu podróży zagranicznej?