Przedsiębiorcy więcej odliczą w ramach ulgi na badania i rozwój oraz dowiedzą się o zaległościach podatkowych swoich kontrahentów. W 2018 r. zacznie też obowiązywać pakiet tytoniowy.
Senat przyjął w zeszłym tygodniu trzy ustawy podatkowe. Teraz czekają tylko na podpis prezydenta.
Jedna z nich – nowelizacja niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – wprowadza kolejne zmiany w uldze podatkowej B+R. Już od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój będą potrącać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe aż 150 proc. To oznacza, że firmy podwójnie odliczą od podstawy opodatkowania wydatki na badania i rozwój: raz w formie zwykłych kosztów uzyskania przychodu, drugi raz – jako koszty kwalifikowane. Dziś mogą potrącić dodatkowo maksymalnie 50 proc.
Centra badawczo-rozwojowe odliczą jeszcze więcej. Nowelizacja przewiduje też zmiany doprecyzowujące. Nie będzie już wątpliwości, że np. koszty wynagrodzenia będą kosztem kwalifikowanym w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.
Inna korzystna dla przedsiębiorców zmiana została wprowadzona do ordynacji podatkowej. Ułatwi ona firmom weryfikację swoich biznesowych partnerów. Fiskusa wyda im bowiem zaświadczenie, czy kontrahent terminowo składa deklaracje, płaci podatki oraz czy ujawnia wszystkie zdarzenia.
Rozwiązanie to jednak będzie miało ograniczoną przydatność. Podatnik będzie mógł zweryfikować tylko kontrahentów, z którym już współpracuje, a nie potencjalnych. Pisaliśmy o tym w artykule „Zaświadczenia ze skarbówki niewiele pomogą” (DGP nr 219/2017). Przepisy w tym zakresie wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Rolnicy i tytoń
Do podpisu trafi też nowelizacja ustawy akcyzowej oraz o organizacji niektórych rynków rolnych (pakiet tytoniowy). Jej celem jest walka z szarą strefą. Po wejściu w życie zmian każdy producent suszu tytoniowego zostanie wpisany do nowego rejestru prowadzonego przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Producenci rolni nie będą już mogli sprzedawać bez podatku suszu za granicę. Będą musieli go uiścić, a potem ubiegać się o jego zwrot. Inaczej będzie tylko w przypadku przedsiębiorców prowadzący skład podatkowy oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych, nad którymi nadzór ma państwo. Ustawa co do zasady wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, część przepisów zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r.
Podpisane przez prezydenta
Natomiast prezydent podpisał w ubiegłym tygodniu nowelizacje ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku od sprzedaży detalicznej. Pierwsza zobowiąże wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do składania co roku ministrowi finansów nowego sprawozdania, z danymi o podstawach opodatkowania podatkami: od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.
Celem drugiej jest przesunięcie terminu wdrożenia podatku od sprzedaży detalicznej na 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Przyjęte przez Senat i skierowane do podpisu prezydenta:
– nowelizacja niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk senacki nr 646),
– nowelizacja ordynacji podatkowej (druk senacki nr 627),
– nowelizacja ustaw: o podatku akcyzowym oraz o organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 628).
Podpisane przez prezydenta:
– ustawa 27 października 2017 r. nowelizująca ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
– ustawa z 12 października 2017 r. nowelizująca ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej.