- Nowa Ordynacja ma 687 artykułów po to, by była jaśniejsza i czytelniejsza dla jej odbiorców. Tworzenie cienkiej ordynacji podatkowej byłoby bez sensu. W nowej Ordynacji znalazły się m.in. „miękkie” sposoby załatwiania spraw podatkowych, stawiamy przede wszystkim na rozmowę urzędnika z podatnikiem. Podczas 3-letnich prac nad nowym aktem uwzględniono interes przedsiębiorców. Podatnicy dzięki nowym przepisom będą wiedzieli, że jeśli postąpią zgodnie z poleceniami urzędników, nawet jeśli Ci źle im poradzili, nie poniosą odpowiedzialności- dodaje.

.