Browar, który wyprodukuje rocznie mniej niż 200 tys. hektolitrów piwa, zapłaci o połowę niższy podatek akcyzowy niż konkurenci – wynika z opublikowanego wczoraj projektu.
Zakłada on nowelizację rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 430 i 1440). Obecnie małe i średnie browary korzystają z ulgi w akcyzie w zależności od tego, ile wyprodukują piwa. Te, które w ciągu roku nie przekroczą poziomu 20 tys. hl, oszczędzają 30 zł na każdym hektolitrze. Jeśli produkcja jest mniejsza niż 70 tys. hl, ulga wynosi 15 zł. Browar, który nie przekroczy 150 tys. hl, oszczędza 12 zł, a ten, który nie przekroczy limitu 200 tys. hl – 9 zł.
Projekt przewiduje zniesienie takiego podziału. Wszystkie browary, które nie wyprodukują rocznie więcej niż 200 tys. hl piwa, zapłacą daninę o połowę niższą niż pozostali przedsiębiorcy (którzy płacą 7,79 zł od 1 hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu).
Małe i średnie polskie browary w ogóle nie zapłacą podatku, jeśli kupią piwo z zagranicy. Dziś najpierw płacą daninę, a dopiero potem mogą ją odzyskać (zwolnienie kwotowe). Nie zmieni się natomiast warunek pozwalający na skorzystanie z takiej preferencji – zakup piwa od sprzedawcy niezależnego od innych producentów.
MF uzasadnia zmianę chęcią pomocy polskim browarom rzemieślniczym i firmom rodzinnym, które będą mogły skuteczniej konkurować z wielkimi piwnymi koncernami.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego – w konsultacjach publicznych