Nierealne jest, żeby zmiany w podatkach, które lansuje Ministerstwo Rozwoju, weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. – uważa Rządowe Centrum Legislacji.
Chodzi o dokument opisywany przez nas szczegółowo m.in. w DGP nr 146/2017 („Szykuje się kolejna podatkowa rewolucja”). Zapisano w nim zmiany (nie tylko przepisów podatkowych), które mają pozwolić wykonać Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęty przez rząd w połowie lutego 2016 r. Projekt miał wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., ale zdaniem rządowych prawników data jest zbyt ambitna.
Według RCL poprawione powinny być m.in. przepisy, które pozwolą firmom na jednorazowe rozliczenie straty do pięciu milionów złotych. Z obecnej wersji wynika bowiem, że reszta straty miałaby być odliczana w ciągu następnych pięciu lat podatkowych (tak jak dotychczas). Innymi słowy strata byłaby rozliczana przez sześć lat, a przez pięć lat tylko przez firmy, które nie zdecydują się odliczyć jednorazowo do pięciu milionów złotych – zauważyło RCL.
Z projektu wynika także, że z nowych przepisów w ogóle nie skorzystaliby przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. MR powinno wyjaśnić, czy to celowy zabieg – napisali rządowi prawnicy.
Ich uwagę zwrócił także projektowany przepis, który ma zobowiązać ministra finansów do wydawania interpretacji ogólnej, jeżeli dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda interpretację indywidualną sprzeczną z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem RCL należy doprecyzować, czy chodzi o każde orzeczenie sądu kasacyjnego, czy tylko o reformatoryjne, tj. takie, w którym sąd orzeka co do istoty sprawy. Według RCL, nowy przepis mógłby też dotyczyć prawomocnych wyroków sądów wojewódzkich.
Rządowi prawnicy uważają też, że trzeba poprawić przepisy, które mają wprowadzić ulgę na złe długi do ustaw o PIT i CIT (na wzór tej, która jest dziś w VAT). Najmocniej skrytykowali pomysł, aby dłużnicy korygowali swoje koszty tylko, gdy wierzytelność nie zostanie zbyta ani uregulowana przed terminem rozliczenia podatku przez dłużnika. To może rodzić wątpliwości co w sytuacji, gdy wierzyciel sprzeda swoją wierzytelność, nie powiadamiając o tym dłużnika – uważa RCL.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – w konsultacjach publicznych