Od odszkodowań i odpraw wypłacanych zwalnianym menedżerom nie trzeba płacić 70-proc. PIT, gdy wynikają one z porozumień – potwierdził dyrektor KIS. Z pytaniem wystąpił prezes spółki akcyjnej, który pełni tę funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej (menedżerskiej), a jednocześnie jest zatrudniony na umowie o pracę.
Wyjaśnił, że jeżeli dojdzie do planowanej sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki, to Skarb Państwa będzie dysponował pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka stanie się więc podmiotem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Przepis ten nakłada 70-proc. PIT od odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Podatek jest pobierany od nadwyżki przekraczającej trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Równie wysoka danina obejmuje odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, przy czym tu limit wynosi sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia.
Pytanie podatnika było związane z ewentualnym odwołaniem go z pełnionej funkcji oraz rozwiązaniem umowy o pracę. Podatnik nie wyklucza, że dojdzie do porozumienia, na podstawie którego dostanie odprawę, odszkodowanie lub rekompensatę np. z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Chciał się upewnić, że nie zapłaci 70-proc. podatku, gdy otrzymane świadczenie przekroczy trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, 70-proc. podatek jest wtedy, gdy podatnik otrzymuje odprawę lub odszkodowanie określone w umowie: o pracę (związanej z czynnościami zarządzania) lub o świadczenie usług zarządzania. Podatku nie ma natomiast, gdy odprawa lub odszkodowanie są wypłacane na podstawie odrębnego porozumienia – potwierdził dyrektor KIS.
Tak samo wypowiedzieli się wcześniej dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 6 kwietnia 2016 r. (nr IPPB4/4511-103/16-2/JK) oraz dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacjach: z 28 października 2016 r. (nr ITPB2/4511-658/16-2/IB) oraz z 27 lutego 2017 r. (nr 0461-ITPB2.4511.1023. 2016.2.IB).
Interpretacja dyrektora KIS z 23 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.146.2017.1.KB.