Kto ma interpretację indywidualną, ma prawo postępować zgodnie z nią do czasu, aż dyrektor KIS nie stwierdzi jej wygaśnięcia.Interpretacje indywidualne niezgodne z interpretacją ogólną nie mogą być zmienione z urzędu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W takiej sytuacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może jedynie stwierdzić ich wygaśnięcie, zgodnie z art. 14e par. 1a pkt 2 ordynacji podatkowej – potwierdziło biuro prasowe Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP.
– Tak długo, jak dyrektor KIS nie stwierdzi wygaśnięcia interpretacji indywidualnej niezgodnej z interpretacją ogólną, tak długo nadal ona obowiązuje i chroni podatnika, który ją otrzymał – nie ma wątpliwości Przemysław Antas, radca prawny w kancelarii Antas Legal. Zastrzega jednak, że stan faktyczny opisany w interpretacji musi być identyczny z tym, który stwierdzą urzędnicy podczas kontroli.
Interpretacji indywidualnych sprzecznych z ogólną jest nadal sporo.
Płaci VAT czy nie płaci
W interpretacji ogólnej z 6 października br. (nr PT3. 810L11.2017) minister finansów stwierdził, że VAT nie musi rozliczać menedżer, który wykorzystuje do pracy infrastrukturę spółki, otrzymuje od niej stałe wynagrodzenie (nawet jeśli jego część jest zmienna i zależy od spełnienia określonych warunków) i co najważniejsze – którego umowa milczy na temat odpowiedzialności wobec osób trzecich bądź wprost stanowi, że odpowiedzialność tę ponosi spółka.
Nie ma znaczenia odpowiedzialność menedżera na podstawie kodeksu spółek handlowych bądź ordynacji podatkowej – wynika z interpretacji ogólnej.
KIS sądził inaczej
Całkiem co innego wynika z interpretacji indywidualnych wydanych na kilka dni przed ogólną (nr 0114KDIP1-1.4012.310.2017.1.AO, nr 0114-KDIP1-1.4012.357. 2017.1.RR, nr 0114-KDIP1-1. 4012.269.2017.2.KBR, nr 0114-KDIP1-1.4012. 319.2017.1.LM). Dyrektor KIS stwierdził w nich, że menedżer jest podatnikiem VAT, bo otrzymuje m.in. zmienne składniki wynagrodzenia (a więc ponosi ekonomiczne ryzyko swoich działań) i ponosi odpowiedzialność za swoje działania na podstawie kodeksu spółek handlowych bądź ordynacji podatkowej (za zaległości podatkowe spółki, na podstawie art. 116 o.p.). Dyrektor KIS zaprezentował więc całkiem inne stanowisko niż kilka dni później minister finansów w interpretacji ogólnej.
Do momentu gdy interpretacje indywidualne nie zostaną wygaszone przez szefa KIS, menedżerowie mają prawo (nie muszą) stosować się do nich i wystawiać faktury z wykazanym podatkiem należnym, a zarazem odliczać podatek naliczony wykazany na fakturach, które otrzymują od kontrahentów. Takiego prawa do odliczenia VAT nie mają menedżerowie, którzy zgodnie z interpretacją ogólną nie płacą VAT.