Spółki, które mają siedzibę i zakład w różnych gminach, muszą składać informacje potrzebne do ustalenia udziału samorządów w CIT, nawet wtedy, gdy nie mają żadnych dochodów – orzekł NSA.
Spór w tej sprawie toczyła spółka, która przez ostatnich 5 lat nie miała dochodu. Nie składała więc za ten okres informacji CIT-ST i CIT -ST/A. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o CIT informacje te muszą składać podatnicy, którzy mają zakłady (oddziały) w innej gminie niż siedziba. Chodzi o to, by można było ustalić dochody gmin z udziału we wpływach z CIT. Firma uważała, że skoro nie ma dochodu, to nie musi tego robić, bo samorząd nie będzie partycypował w podatku od niej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że informacje CIT-ST i CIT -ST/A powinien składać każdy podatnik, którego siedziba i zakład znajdują się na obszarze różnych gmin, bez względu na to, czy ma dochód.
Spółka przegrała przed WSA w Warszawie i NSA. Sędzia Stanisław Bogucki odmówił skierowania pytania w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że dotąd nie spotkał się z podobnymi zarzutami ze strony podatników.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2623/15.