Ministerstwo Finansów planuje skrócenie okresów elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym – zapowiedział wiceminister Paweł Gruza podczas XVIII ogólnopolskiej konferencji podatkowej, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
Wiceminister nawiązał też do czwartkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w rumuńskiej sprawie (sygn. akt C-101/16). Uznał je za przełom w orzecznictwie TSUE. Stwierdził, że daje ono wreszcie szansę na zdyscyplinowanie podatników (inaczej wyrok odczytują eksperci – patrz wyżej). – Wcześniejsze orzeczenia były bardzo liberalne i nieprzystające do rzeczywistości, wręcz podatkowo romantyczne – stwierdził Gruza. Powiedział, że nie może być mowy o pełnym domniemaniu uczciwości podatników bez zachowania minimum formalizmu.
Wiceminister nawiązał też do planów utworzenia dwóch list podatników: czarnej, czyli listy podatników wykreślonych z rejestru VAT i przywróconych do niego oraz białej, na której mają się pojawić m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Fiskus chce w ten sposób zmusić firmy, aby płatności powyżej 15 tys. zł dokonywały tylko na znane mu rachunki bankowe. Jeśli nabywca zapłaci sprzedawcy na inne konto, to nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT.
Paweł Gruza zapowiedział, że podatnik, który będzie chciał zapłacić za fakturę na niezarejestrowany rachunek kontrahenta, dostanie alert z banku z pytaniem, czy naprawdę chce takiej operacji dokonać. Stwierdził, że działania w tym zakresie idealnie wpisują się w czwartkowy wyrok TSUE.
Natomiast zamiar stworzenia czarnej listy podatników znalazł już swoje odzwierciedlenie w projekcie zakładającym powstanie STIR, czyli systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Projekt ten przyjął już rząd i skierował do Sejmu.
Gruza poinformował też o planach Ministerstwa Finansów, zmierzających do skrócenia okresów przesyłania JPK_VAT. Jako przykład podał Hiszpanię, gdzie ewidencja jest przekazywana co kilka dni.
O takich samych planach mówił wcześniej Wojciech Śliż, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów, w wywiadzie dla DGP („Chcemy jak najszybciej zabronić sprzedaży kas z rolką papierową”, DGP nr 180/2017).
Paweł Gruza zapowiedział podczas piątkowej konferencji, że przesyłane w JPK dane będą wszechstronnie analizowane, co pozwoli trafnie typować do kontroli. – Nie będzie już losowości – zapewnił.
Wiceminister zapewnił o bezpieczeństwie danych przesyłanych w ramach JPK. Podkreślił, że celem działań ministerstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. – Łatwiej wykraść je, gdy są przesyłane między przedsiębiorcami – stwierdził.
Wiceminister poinformował, że w połowie przyszłego roku resort zakończy prace nad systemem potwierdzania prawidłowości stawki VAT. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów.
Powiedział natomiast, że MF nie planuje ujednolicenia stawek VAT. Stwierdził, że sam jest zdecydowanym przeciwnikiem tej koncepcji. – Są inne wartości niż łatwość wypełniania obowiązków podatkowych dzięki stosowaniu jednolitej stawki – przekonywał.
Wiceminister przyznał, że obecne przepisy są niejasne i zagmatwane. Niekiedy trzeba je „łamać szyfrem”.
Poinformował, że w przyszłym roku MF zastanowi się nad tym, które ustawy wymagają nowej formuły, żeby przepisy stały się bardziej przystępne. – Każda ich część byłaby poprzedzona preambułą, która pozwoliłaby zrozumieć ich cel – zapowiedział wiceminister. W ten sposób, wychodząc od zasad, ustawodawca przechodziłby do szczegółów.