- Zmiany w strukturze dla ksiąg rachunkowych czy magazynów powinny być zależne od danego roku obrotowego, a w strukturze JPK_VAT nie powinny być częstsze niż raz na 12 miesięcy - mówi Przemysław Grzanka.
Dziennik Gazeta Prawna
Ministerstwo Finansów przygotowuje już trzecią wersję schemy JPK_VAT. Co to oznacza dla firm?
Wprowadzenie każdej nowej wersji schemy jest dużym wyzwaniem nie tylko dla działów podatkowych, ale również zespołów IT odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiednich zmian w systemach IT celem przystosowania ich do generowania informacji niezbędnych w JPK. Biorąc pod uwagę doświadczenie przy zmianach struktury JPK_VAT, już dziś można stwierdzić, że wdrożenie nowej struktury może oznaczać konieczność wprowadzenia zmian do systemów finansowo-księgowych oraz analiz podatkowych, jak dany rodzaj transakcji wykazać w JPK. Pozostaje wierzyć, że resort finansów wraz z publikacją nowej struktury przedstawi nie tylko broszurę informacyjną o budowie i zakresie informacji wymaganych przez nową schemę, ale również wyjaśni, jak poszczególne rodzaje transakcji uwzględniane w ewidencji VAT powinny być zaraportowane w JPK.
Dlaczego MF zmienia schemy?
Powodem zmian jest konieczność usunięcia niedoskonałości w funkcjonowaniu i potrzeba jej rozbudowania o elementy pozwalające na pełniejsze zaraportowania informacji o transakcjach. Potwierdza to sam resort finansów w zawiadomieniu z 7 lipca 2017 r. o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT. Można również przypuszczać, że resort chce uprościć strukturę celem ułatwienia mikroprzedsiębiorcom składania JPK_VAT, do czego będą zobowiązani już od 2018 r.
Obecnie resort może w każdej dowolnej chwili wprowadzić nową wersję schemy. Czy nie lepiej byłoby, aby odbywało się to w określonych ramach czasowych?
Jest to słuszny postulat i warto, aby resort finansów rozważył możliwość wprowadzenia regulacji prawnych ograniczających możliwość zmian struktur JPK w krótkim czasie. Przykładowo zmiany w strukturze dla ksiąg rachunkowych, tj. JPK_KR, czy magazynów, tj. JPK_MAG, powinny być zależne od danego roku obrotowego, a w strukturze JPK_VAT nie powinny działać wstecz i nie być częstsze niż raz na 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych lub 4 kwartalnych okresów rozliczeniowych.
Co, jeśli podatnik chce zrobić korektę JPK? Czy musi to robić w bieżącej schemie, czy tej, która obowiązywała w okresie, kiedy składał pierwotny JPK?
Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych w Izbie Skarbowej w Łodzi przeznaczone do obsługi problemów i pytań w zakresie obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego poinformowało już wcześniej, że korekty JPK_VAT należy wysyłać zgodnie ze strukturą obowiązującą dla korygowanego okresu (tj. dla plików dotyczących 2016 r. JPK_VAT(1)).
Jednakże na skutek migracji interfejsu usługi JPK w dniu 1 lutego br. resort finansów dodał obsługę dokumentów JPK_VAT(2) – wariant drugi oraz wyłączył funkcjonalność przyjmowania dokumentów JPK_VAT(1) – wariant pierwszy. W związku z tym od 2 lutego obsługiwane są pliki JPK_VAT tylko w nowej strukturze obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., tj. Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.
Co to znaczy w praktyce?
Otóż podatnicy dokonujący korekt JPK VAT, czy to dotyczących poszczególnych miesięcy 2017 r., czy okresu od lipca 2016 r., muszą składać korekty zgodnie z nową strukturą obowiązującą od 2017 roku.
Jak więc należy oznaczyć tę korektę?
W nowej strukturze JPK_VAT(2) umożliwiono wskazanie, że składany plik stanowi korektę, co w wariancie pierwszym nie było technicznie możliwe. Zgodnie z komunikatem resortu finansów podstawowy plik powinien posiadać oznaczenie w polu „cel złożenia” wartość „1”, zaś kolejne korekty powinny mieć wartość „2”. Natomiast gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decydujące znaczenie ma data złożenia pliku, a w przypadku złożenia w tym samym dniu – godzina przesłania pliku. Podkreślić również należy, że celem złożenia korekty podatnik powinien wygenerować ponownie plik JPK VAT, zawierający wszystkie transakcje z danego okresu wraz z poprawianymi danymi.