W tym roku urzędnicy wydali o ponad jedną czwartą interpretacji mniej niż rok wcześniej. Według resortu finansów może to być efekt opublikowanych przez resort ostrzeżeń.Z danych ministerstwa wynika, że do końca września przygotowano ponad 19,3 tys. interpretacji podatkowych – o ponad 7 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Różnice widać też w liczbie składanych przez podatników wniosków – do końca września br. wpłynęło ich 22,3 tys. w porównaniu z 27 tys. z tego samego okresu 2016 r.
O ile do końca lutego tego typu dokumenty wydawali dyrektorzy pięciu ówczesnych izb skarbowych (w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Poznaniu), to od 1 marca kompetencje w tym zakresie ma dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Może on też odmówić interpretacji, gdy w opisanym we wniosku przypadku ma zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest ona jedną z przyczyn spadających statystyk. Od 15 lipca 2016 r. (od tej daty funkcjonuje rozwiązanie) fiskus odmówił wydania interpretacji w 777 przypadkach, z czego większość – 512 – przypadła na rok 2017.
Reklama
MF sygnalizuje problemy
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie jest jednak jedynym powodem mniejszego zainteresowania podatników interpretacjami. – Obserwujemy okresowe wahania liczby wpływających wniosków. Obecnie jest mniej pytań w zakresie podatków bezpośrednich – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Według resortu może to być związane z opublikowanymi ostrzeżeniami optymalizacyjnymi. W tym roku wydał ich już siedem, a dotyczyły m.in. unikania podatku od dochodów osiąganych za pomocą zamkniętych funduszy inwestycyjnych (FIZ), aportów wykorzystywanych do zwiększania wartości firmy i zarabiania na odpisach amortyzacyjnych oraz fikcyjnych przeprowadzek za granicę w celu uniknięcia podatku.

Reklama
Ministerstwo Finansów wydaje ponadto komunikaty, w których szef Krajowej Administracji Skarbowej sygnalizuje, kiedy podatnicy mogą nie dostać interpretacji, w związku z próbą unikania opodatkowania. Chodzi przykładowo o optymalizacje z wykorzystaniem programów motywacyjnych i darowiznę znaków towarowych.
Obawy podatników
Grzegorz Maślanko, radca prawny, partner w Grant Thornton, przyznaje, że takie ostrzeżenia faktycznie zniechęcają podatników do pytania fiskusa o zdanie. I w danych statystycznych dobrze to widać.
Liczba interpretacji / Dziennik Gazeta Prawna
– Przyczyny tego zjawiska nie szukałbym w zmianach prawa podatkowego, które w założeniu mają zmniejszyć wątpliwości. Wprost przeciwnie: liczne, znaczące i szybko uchwalane nowelizacje mnożą te wątpliwości – twierdzi Maślanko. Źródeł mniejszej liczby interpretacji ekspert upatruje w restrykcyjności nowych regulacji prawnych i praktykach organów podatkowych.
– Podatnicy nie są skłonni sygnalizować fiskusowi, że rozważają podjęcie działań, które mogą być krytycznie ocenione przez urzędników – twierdzi mecenas. Jego zdaniem znaczące było wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu podatkowania i związana z tym praktyka odmawiania wydania interpretacji w przypadku podejrzenia, że ta klauzula miałaby zastosowanie.
– Wielu przedsiębiorców przestało pytać o podatkowe skutki operacji, które standardowo są kojarzone z optymalizacją podatkową. Nawet całkiem legalną – ocenia Maślanko. I podkreśla, że ostrzeżenia Ministerstwa Finansów jeszcze bardziej wzmagają obawy podatników.
Interpretacja dla wielu
Znaczenie dla spadających statystyk może też mieć wprowadzenie instytucji wspólnych wniosków o wydanie interpretacji przez strony tej samej operacji gospodarczej. Chodzi o to, że od początku 2016 r. o wydanie interpretacji może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Do końca 2015 r. każdy z podatników musiał występować o wydanie odrębnej dla niego interpretacji indywidualnej.