Podatnik nigdy nie może mieć pewności, że wydane przez fiskusa stanowisko jest ostateczne. Urząd może zmienić zdanie w dowolnym momencie, bo przepisy nie przewidują ograniczeń czasowych – wyjaśnia resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.Eksperci zauważyli, że szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zaczął zmieniać nawet bardzo stare interpretacje. A w sytuacji gdy stanowisko fiskusa staje się nagle niekorzystne, podatnik może mieć problem. Mimo że po zmianie interpretacji nie jest narażony na sankcje karne skarbowe i odsetki, może zostać zmuszony do zapłaty zaległego podatku.
W lepszej sytuacji są podatnicy, gdy interpretacja zmienia się na ich korzyść. Mogą bowiem wystąpić z wnioskiem o nadpłatę, o ile nie minął termin przedawnienia (co do zasady to 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym minął termin płatności podatku). Na zwrot podatku nie ma już szans np. spółka, która we wrześniu br. otrzymała interpretację zmieniającą (nr DPP13.8221.3B.2017.MNX) potwierdzającą, że mogła zaliczyć do kosztów wydatki za nocleg przebywającego w spółce kontrahenta. Z pytaniem wystąpiła bowiem w 2009 r.
Zmiana bez terminu
Liczba wydawanych interpretacji / Dziennik Gazeta Prawna
Jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, szef KAS może z urzędu zmienić ją w każdym czasie – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Przepisy ordynacji podatkowej nie wskazują bowiem żadnego terminu, w którym organ byłby do tego zobowiązany.
Resort przyznał jednocześnie, że interpretacje są zmieniane po wielu latach, ponieważ dopiero wtedy klaruje się linia orzecznicza sądów administracyjnych dotycząca danego zagadnienia. A jednym ze źródeł weryfikacji prawidłowości wydanych interpretacji jest właśnie orzecznictwo sądów.
Ministerstwo podkreśla też, że interpretacje pełnią nie tylko funkcję gwarancyjną, ale również informacyjną. I ta ostatnia ma według resortu szczególne znaczenie. Sprowadza się bowiem do tego, aby podatnik uzyskał wyczerpującą informację o wykładni stosowanej przez organy podatkowe. Stąd też w przypadku wydania nieprawidłowej interpretacji szef KAS ma ustawowy obowiązek jej wyeliminowania – wyjaśnia MF.
Ryzyko dla podatnika
Według Łukasza Kempy, eksperta Grant Thornton, zmiana interpretacji na niekorzystną może być dopiero pierwszym krokiem fiskusa. Ekspert przypomina, że tegoroczna reforma KAS miała na celu skoordynowanie działań w administracji skarbowej.
Niewykluczone więc, jego zdaniem, że organ właściwy w sprawie, której dotyczy zmieniona interpretacja, jest świadomy jej modyfikacji i pokusi się o skontrolowanie, czy podatnik dostosował do niej swoje rozliczenia – twierdzi ekspert.
Wskazuje też, że ten ruch można uprzedzić, zaskarżając do sądu zmienione stanowisko. Przypomina również, że konsekwencje zmiany interpretacji zależą od tego, czy wnioskodawca pytał o zaistniały stan faktyczny czy o zdarzenie przyszłe.
W drugim przypadku podatnik jest w lepszym położeniu. Jeśli bowiem zastosuje się do wydanej interpretacji, to po jej zmianie nie będzie musiał dopłacić podatku – wyjaśnia ekspert.
Daninę trzeba będzie uiścić (o ile nie minął okres przedawnienia), gdy podatnik najpierw zastosował przepisy, a potem spytał o ich interpretację.
Ekspert wyjaśnia to na przykładzie producenta, który pytał zarówno o stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe. Otrzymał potwierdzenie, że stawka VAT na dostarczane przez niego towary wynosi 5 proc. Po roku fiskus stwierdził jednak, że w jego przypadku trzeba zastosować 23-proc. VAT. W takiej sytuacji, jak tłumaczy Łukasz Kempa, ochronie podlegają tylko rozliczenia od momentu, w którym powstało pierwsze zobowiązanie podatkowe (już po doręczeniu pierwotnej interpretacji), do końca miesiąca, w którym została dostarczona interpretacja zmieniająca. Za wszystkie pozostałe nieprzedawnione okresy rozliczeniowe producent musiałby zapłacić podatek.
Kontrowersyjna zmiana
Problem ze zmianami interpretacji mogłaby częściowo rozwiązać zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o to, by w sytuacji, gdy wydana została interpretacja zmieniająca uwzględniająca wyrok NSA, który podważył dotychczasowe stanowisko fiskusa, minister finansów wydawał interpretację ogólną.
O tym kontrowersyjnym pomyśle więcej w dzisiejszym tygodniku Podatki i Księgowość.