Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w tym zakresie. Przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do raportów za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2008 r., przekazywane po wejściu w życie rozporządzenia.

Resort finansów przedstawił też projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym informacji wykazywanych w prospektach emisyjnych. Zwiększy się zakres ujawnianych danych, np. o honorariach spółek audytorskich.