Przedsiębiorca, który zapłaci dostawcy na inny rachunek niż ten, który figuruje w elektronicznym wykazie Ministerstwa Finansów, odpowie solidarnie z nim za VAT nierozliczony z tytułu tej transakcji.
Tak wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw. Miałaby ona wejść w życie pół roku po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
O jej głównych założeniach pisaliśmy w artykule „Fiskus będzie miał teraz do dyspozycji dwie listy: czarną i białą” (DGP 188/2017).
Najważniejszą nowością będzie powstanie elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT. Roboczo wykaz ten jest określany w resorcie finansów jako biała lista. Przedsiębiorcy znajdą go na stronie internetowej MF.
W nowym rejestrze będzie można znaleźć dane o czynnych podatnikach VAT, a więc niezwolnionych z tego podatku. Będą tam podane m.in.: numer NIP, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, data rejestracji jako czynny podatnik VAT, data i podstawa wykreślenia, data przywrócenia do rejestru.
Co ważne, będą także numery rachunków bankowych wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym przez podatników VAT.
Nie będzie kosztu
Jeżeli przedsiębiorca zapłaci kontrahentowi na jakiekolwiek inne konto niż zarejestrowane przez fiskusa, nie zaliczy tej kwoty do kosztów podatkowych. W praktyce będzie to dotyczyć przelewów powyżej 15 tys. zł, ponieważ poniżej tej kwoty fiskus akceptuje zapłatę gotówką.
Będzie solidarna odpowiedzialność
Nie będzie to jedyna konsekwencja wpłaty na inne konto niż znane fiskusowi.
Innym skutkiem będzie to, że przedsiębiorca odpowie solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe związane z daną transakcją (zgodnie z projektowanym art. 117ba ordynacji podatkowej). Nie chodzi jednak o wszystkie daniny, a o nierozliczony z tego tytułu VAT.
Co więcej, jeśli fiskus uzna, że takie zobowiązanie może nie zostać wykonane (bo np. nabywca trwale uchylał się do tej pory od rozliczania danin), to po doręczeniu decyzji orzekającej o odpowiedzialności solidarnej będzie mógł też ustanowić zabezpieczenie na majątku podatnika. Wygaśnie ono dopiero w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Drugi wykaz
Niezależnie od białej listy powstanie również drugi wykaz podatników, tzw. czarna lista. Zakłada to przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. projekt STIR).
Na czarnej liście znajdą się podatnicy wykreśleni z rejestru VAT i przywróceni do niego. Poszerzone będą też informacje o takich firmach, np. podane zostanie, kto jest ich pełnomocnikiem.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw – w uzgodnieniach międzyresortowych