W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć wartości wszczepionej soczewki bądź endoprotezy, jeżeli podana na fakturze cena zawiera również koszt samej operacji – wynika z interpretacji organów podatkowych.
W najnowszej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się tak w sprawie wszczepienia soczewek. Ale identyczny problem jest z wszczepianiem endoprotez kolanowych i biodrowych, gdy cena na fakturze obejmuje również koszt operacji.
W takiej sytuacji ulga rehabilitacyjna nie przysługuje – stwierdził w zeszłorocznej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (nr 1061-IPTPB2.4511.467.2016.5.KK).
Fiskus pozwolił natomiast odliczyć wydatek, gdy na faktura za operację było napisane jedynie „endoproteza pierwotna bezcementowa 19 300 zł” (interpretacja IBPB-2-2/4511-312/16/ZuK).
Rygorystyczne podejście organów wynika z tego, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczać kosztów operacji. Przykładowo, niepełnosprawny nie może rozliczyć kosztów zabiegu usuwania zaćmy (interpretacja nr 1061-IPTPB4. 4511.37.2017.2.MH), ani kosztów operacji kolana, nawet jeśli bez takiej operacji nie można rozpocząć rehabilitacji (nr IPPB4/4511-395/16-2/JK2).
O zabieg wszczepienia soczewek spytała osoba z I grupą niepełnosprawności. Tłumaczyła, że pojawiła się konieczność usunięcia z obu oczu naturalnych soczewek i zastąpienia ich sztucznymi. Ponieważ zabieg nie jest refundowany przez NFZ, zamierzała sama za niego zapłacić. Klinika podała jednak na fakturze cenę za całą usługę medyczną. Co więcej, odmówiła potem korekty i wyodrębnienia kosztu samych soczewek.
Dyrektor KIS stwierdził, że w takiej sytuacji, skoro nie można wyodrębnić kosztu soczewek od kosztu zabiegu, wystawiona faktura nie uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdził, że wszczepione soczewki można uznać za sprzęt niezbędny w rehabilitacji i ułatwiający wykonywanie czynności życiowych (co mieści się w ramach ulgi).
Stwierdził jednak, że nie można odliczyć kosztu operacji. Z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT wynika bowiem, że potrącić można tylko wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny – przypomniał.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.190.2017.2.MZ