Podatnik nie potrąci w zeznaniu PIT wydatków na operację kręgosłupa. Nie jest to bowiem zabieg rehabilitacyjny – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.Pytanie zadała 84-letnia kobieta, która w 2016 r. przeszła zabieg wertebroplastyki, polegający na wstrzyknięciu cementu kostnego do złamanego kręgu. Z uwagi na zły stan zdrowia i długi czas oczekiwania na refundację ze strony NFZ sama poniosła wszystkie związane z tym koszty. Sądziła, że odliczy je w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że to niemożliwe. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT preferencja dotyczy odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne. „Rehabilitacja” to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych, a „rehabilitacja lecznicza” łączy leczenie z postępowaniem usprawniającym obejmującym m.in. zabiegi fizykoterapeutyczne – wyjaśnił organ. Jego zdaniem wertebroplastyka nie jest żadnym z tych działań.
Interpretacja dyrektora KIS z 3 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.78.2017.1.HK