Jawne będą dane podatkowe spółek o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro. Wcześniej Ministerstwo Finansów nie zakładało takiego kryterium.
Spełnią je – według szacunków MF – dwa tysiące największych podatników CIT. W zeznaniach za 2015 r. wykazały one w sumie ponad połowę podatku dochodowego od osób prawnych należnego budżetowi państwa – poinformowało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o CIT w tym zakresie.
Pełna jawność obejmie też wszystkie 60 podatkowych grup kapitałowych działających w Polsce (W 2015 r. wykazały one 10 proc. całego podatku dochodowego należnego budżetowi państwa).
W pierwotnej wersji projektu resort chciał, aby jawność rozliczeń dotyczyła ok. 4,5 tys. największych firm (1 proc. wszystkich podatników CIT). Argumentował (i zdania nie zmienił), że taka pełna jawność ma zwiększyć społeczną kontrolę nad rozliczeniami największych podatników i utrudnić im ewentualną agresywną optymalizację podatkową.
Upublicznione zostaną dane o: przychodach, kosztach, dochodach, stratach, wysokości należnego podatku dochodowego. Pierwotnie resort chciał też publikować dane o efektywnej stopie podatkowej największych firm, ale zmienił zdanie. Teraz fakultatywnie ma być ujawniana informacja o wysokości procentowego udziału należnego CIT w zysku brutto wykazanym przez firmę w sprawozdaniu finansowym.
Dane o rozliczeniach z fiskusem będą publikowane co roku do końca września i aktualizowane co kwartał (na koniec grudnia, marca, czerwca i września).
Pierwsza taka publikacja byłaby już w przyszłym roku.
Wbrew głosom krytyki Rządowego Centrum Legislacji, jawne mają być rozliczenia także z lat 2012–2018 r.
Jeśli firmy i podatkowe grupy kapitałowe uznają, że upublicznione przez fiskusa informacje przekłamują rzeczywistość i np. nie oddają specyfiki danej działalności, będą mogły złożyć wniosek o sprostowanie. Ministerstwo Finansów będzie jednak mogło temu odmówić. Będzie musiało wydać w tej sprawie decyzję.
Nowa wersja projektu uwzględniła tylko część krytycznych uwag Rady Legislacyjnej przy Premierze i Rządowego Centrum Legislacji (pisaliśmy o nich w DGP 142 i DGP 177). Nie znalazła się w nim np. pełna jawność rozliczeń najbogatszych przedsiębiorców płacących PIT.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o CIT – przed Stałym Komitetem Rady Ministrów