Spadkobierca, który odziedziczył prawo do otrzymania zapłaty od dłużnika, nie będzie miał przychodu, gdy już dostanie pieniądze – orzekł WSA w Warszawie.
Sąd wyjaśnił, że w przeciwnym wypadku doszłoby do podwójnego opodatkowania, tj. raz podatkiem od spadków, drugi raz dochodowym, a to byłoby sprzeczne z konstytucją.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który odziedziczył spadek po zmarłej matce. Zgłosił to na czas w urzędzie skarbowym i dzięki temu objęło go zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.
W skład masy spadkowej wchodziła wierzytelność o zapłatę z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości. Chodziło o 280 tys. zł, które miała zapłacić ciotka spadkobiercy. Tak się jednak nie stało, bo kobieta również zmarła, a jej majątek wraz z długiem przeszedł na kuzynkę. Ta w 2016 r. spłaciła dług.
Spór toczył się o to, czy otrzymując spłatę odziedziczonej wierzytelności mężczyzna uzyskał przychód, od którego powinien zapłacić PIT (tak chciał fiskus). Czy może spłata nie jest przychodem, a tylko technicznym etapem realizacji roszczenia.
Za tym drugim rozwiązaniem optował podatnik. Uważał, że otrzymanie należności nie było źródłem przychodu (opodatkowanego PIT), tylko skutkiem odziedziczenia wierzytelności, która podlegała przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 888 ze zm.).
Mężczyzna powoływał się na art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że PIT nie podlegają przychody, które wynikają bezpośrednio ze zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Słowem, podatek od spadków obejmuje samo nabycie wierzytelności. – Przepisy o nim nie mają natomiast zastosowania, gdy spadkobierca, w związku z odziedziczonym prawem majątkowym, uzyskuje w późniejszym okresie pieniądze z realizacji tego prawa – stwierdził fiskus.
Wyjaśnił, że spłata wierzytelności będzie przychodem z praw majątkowych.
Podatnik wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd orzekł, że spłata wierzytelności nie oznacza powstania przychodu. – Realizacja roszczenia, czyli wykonanie prawa majątkowego jest tylko technicznym etapem. Nie jest to odrębna czynność prawna, która mogłaby podlegać opodatkowaniu PIT – stwierdził WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 972/17.