Czy przejście spółki kapitałowej w osobową jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Nadal nie ma co do tego pewności, i to mimo uchwały NSA.
Chodzi o niemałe pieniądze, bo podatek od pojedynczego przekształcenia idzie czasem w miliony złotych. Spór miała przeciąć uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 1/17), ale tak się nie stało. Dwa dni po jej ogłoszeniu NSA – już w zwykłym składzie – orzekł, że takie przekształcenie nie jest opodatkowane (wyrok z 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1007/15).
Natomiast w sprawie, która wróciła na wokandę NSA po uchwale, sędziowie orzekli, że podatek jest należny (wyrok z 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3697/14).