NSA chętnie korzysta z możliwości kasowania jednocześnie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego i decyzji lub interpretacji fiskusa. WSA dokują również autokontroli własnych orzeczeń.
To najważniejsze wnioski z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych po dwóch latach od nowelizacji prawa o postępowaniach przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Zmiany weszły w życie 15 sierpnia 2015 r., a ich celem było uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych, m.in. w sprawach podatkowych (według statystyk NSA to one dominują w WSA).
– Nowelizacja z 2015 r. wprowadziła kilka ciekawych zmian, które mogą usprawnić przebieg postępowań. Różnie jednak wygląda chęć korzystania z poszczególnych regulacji – przyznaje Michał Goj, partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY.