Jeżeli firma kompleksowo zajmuje się towarem – dostarcza do odbiorcy, obsługuje reklamacje i sporządza dokumenty – to dla celów VAT jest to usługa kompleksowa – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka z o.o., która dla partnera biznesowego z siedzibą w innym kraju UE będzie świadczyć kompleksową usługę dystrybucji produktów leczniczych i suplementów diety (należących do kontrahenta). Będą one dostarczane do hurtowni farmaceutycznej, a następnie do odbiorców wskazanych (drogą elektroniczną) przez partnera biznesowego.
Na usługę mają się składać m.in.: rozładunek, przyjęcie i składowanie produktów. W jej skład będzie również wchodziło przyjmowanie i przygotowywanie zamówień na dostawę, transport towarów do odbiorców, a także obsługa reklamacji oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, raportów i faktur. Spółka chciała się upewnić, że dla celów VAT będzie to usługa kompleksowa. Przypomniała, że jej pojęcie nie zostało uregulowane w przepisach, ale wielokrotnie było wyjaśniane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i krajowych sądów.
Zgodnie z nim działanie składające się z wielu nierozerwalnie ze sobą powiązanych elementów, tworzących jednolitą ekonomiczną całość, i tylko jako takie, mające gospodarczy sens dla klienta/konsumenta, powinny być traktowane jako jedno kompleksowe świadczenie. Ponadto każde dzielenie takich transakcji na osobne elementy będzie prowadziło do wypaczenia ekonomicznej istoty świadczenia, o którym mowa wyżej. Zdaniem spółki tak właśnie jest w jej przypadku. Dodatkowo wskazała, że miejscem wykonywania usługi (zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT) będzie państwo, w którym spółka z innego kraju UE ma siedzibę. To natomiast oznacza, że nie będzie ona podlegać VAT w Polsce.
Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia.
Organy podatkowe wielokrotnie już wypowiadały się na temat usługi kompleksowej. Przykładowo w interpretacji podatkowej z 21 kwietnia 2017 r. nr 3063-ILPP1-3.4512.71.2017. 1.JN. Za kompleksową dyrektor KIS uznał usługę logistyczną w zakresie przewozu ładunków i operacji magazynowych obejmujących: rozładunek, przyjmowanie towarów na magazyn, rozmieszczanie ich na odpowiednich regałach, załadunek, a także przewożenie do miejsc i odbiorców wskazanych przez kontrahenta.
Na ten temat wypowiadały się też organy w interpretacjach nr: 1462-IPPP3.4512.24.2017.1.JF i IPPP3/4512-549/16-2/PC.
Interpretacja dyrektora KIS z 23 sierpnia 2017 r. 0114-KDIP1-2.4012.374.2017.1.RM.