- Olej rzepakowy również zostanie objęty pakietem. Liczymy, że najpóźniej do końca roku uda się przeprowadzić odpowiednie zmiany w przepisach - zapewnia Piotr Dziedzic, dyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Ministerstwo informowało już o tym, że pakiet paliwowy przynosi wymierne korzyści. A Skoro tak, to czy kolejny pakiet – przewozowy, wprowadzony w marcu, był potrzebny?

W przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym bardzo ważne są dwa elementy: właściwa legislacja, czyli przepisy, i kontrole. W dużym uproszczeniu za pierwszy element odpowiada pakiet paliwowy, a za kontrole fizyczne na drodze – pakiet przewozowy. Był on więc niezbędny.