Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1. Formularz ten musi składać najbliższa rodzina w ciągu miesiąca od nabycia majątku, jeśli chce skorzystać ze zwolnienia od podatku. W projekcie zaproponowano, aby podatnicy podawali w formularzu dane identyfikujące podatnika zobowiązanego do złożenia zgłoszenia i jego adres oraz dane identyfikujące spadkodawcę, darczyńcę lub inną osobę, od której lub po której zostały nabyte własność rzeczy lub prawa majątkowe, oraz adres tej osoby. Obecny formularz wymagał podawania w obu przypadkach adresu zamieszkania lub siedziby. Zmienia się też nazwa druku z SD-Z1 na SD-Z2. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r. podatnicy mogą składać formularze według nowych i starych wzorów.