Resort finansów rozważa zaskarżenie ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Byłaby to już trzecia skarga Polski skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie.
Do tej pory KE przekazała nam trzy decyzje: opinię wstępną, decyzję nakazującą zawieszenie stosowania podatku oraz ostateczną, uznającą, że podatek jest niezgodny z przepisami unijnymi. Ta ostatnia została wydana 30 czerwca br. Wynika z niej, że danina z progresywnymi stawkami jest niedozwoloną pomocą państwa, a wprowadzając ją, Polska naruszyła art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE.
Dotychczas Polska złożyła już skargi do TSUE na opinię wstępną KE oraz jej decyzję o zawieszeniu podatku. Teraz – jak poinformował PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk – nosimy się z zamiarem zaskarżenia decyzji ostatecznej. Ministerstwo Finansów nie zgadza się bowiem z zakwalifikowaniem podatku jako pomocy publicznej dla mniejszych przedsiębiorców, których danina miałaby nie objąć.