Rząd nie odpuścił podatku od sprzedaży detalicznej, ale też nie liczy na przyszłoroczne wpływy do budżetu z tego tytułu. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że w 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE ciągle nie rozstrzygnie sporu Polski z Komisją Europejską na ten temat.Z tego właśnie powodu rząd rozpoczął prace nad przedłużeniem zawieszenia poboru podatku handlowego o kolejne dwanaście miesięcy. Projekt kolejnej nowelizacji ustawy został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD281.