Przewóz przez granicę gotówki odpowiadającej 10 tys. euro lub więcej trzeba zgłosić - przypomina Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Od początku wakacji ujawniono w bagażach przewóz 1 mln 424 tys. 650 euro nie zgłoszonej gotówki.

"W walizce, mieści się np. nieco ponad 400 000 euro i takich ujawnień dokonujemy. Jednak za przewóz ponad 10 000 euro w gotówce bez zgłoszenia naszym służbom, grozi kara grzywny” – mówi, cytowany w piątkowym komunikacie, dyrektor IAS w Warszawie Robert Antoszkiewicz. Według niego mazowieckie służby celno-skarbowe na lotniskach skutecznie zatrzymują próby przewożenia gotówki w bagażach podróżnych.

Zgodnie z danymi Izby przekazanymi PAP od początku wakacji ujawniono przewóz nie zgłoszonej gotówki w bagażach na 1 mln 424 tys. 650 euro.

Zgodnie z informacją IAS, jeżeli przywozimy do Polski lub wywozimy m.in. dewizy lub złote w kwocie równej lub przekraczającej 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie) w gotówce, to fakt ten mamy trzeba zgłosić przy przekraczaniu granicy organom celnym lub organom Straży Granicznej. W tym celu, należy wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz zgłoszenia środków pieniężnych, który powinien być opieczętowany oraz podpisany przez funkcjonariusza celno-skarbowego lub Straży Granicznej.

Wyjaśniono, że w deklaracji należy zgłosić: polskie i zagraniczne środki płatnicze, czyli znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (również te wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie); papiery wartościowe, pełniące funkcję instrumentów płatniczych i zbywalnych, takie jak: czeki, czeki podróżne, weksle i przekazy pieniężne; złoto dewizowe i platynę dewizową, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmiotów ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzanych z tych kruszców.

"W Polsce obowiązek zgłoszenia +środków pieniężnych+ dotyczy także podróżnych mających status rezydentów i nierezydentów przekraczających granicę między RP a innymi państwami członkowskimi UE (granice wewnętrzne – w obrębie Wspólnoty), z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen" - napisano.

W komunikacie poinformowano, że na żądanie funkcjonariuszy celno-skarbowych lub Straży Granicznej podróżny przekraczający granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. "Organy te uprawnione są także do przeprowadzenia kontroli bagażu oraz kontroli osobistej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do wszystkich środków płatniczych. Kontroli mogą być poddani również podróżni, którzy nie deklarują przewożenia środków płatniczych" - zaznaczono.

"Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, a także jeśli nie przedstawienie ich do kontroli organom celnym lub organom Straży Granicznej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe" - dodano.