W sobotę, 12 sierpnia, wchodzi w życie nowelizacja ustaw o PIT i CIT (Dz.U. z 2017 r. poz. 1448), która zakłada możliwość jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń do kwoty nieprzekraczającej 100 tys. zł (chodzi o wartość odpisów).

Wartość początkowa jednego środka trwałego lub kilku nabytych w ciągu roku musi jednak wynieść co najmniej 10 tys. zł.

Jednorazowo będzie można amortyzować środki trwałe kupione już od 1 stycznia 2017 r. także wtedy, gdy podatnik zapłacił dopiero zaliczkę, a środek trwały zostanie dostarczony dopiero w następnym roku.

Zdaniem ekspertów jednak nie warto się spieszyć. Podatnicy, którzy dobrze przemyślą swoje działania, będą mogli większą część wydatków zaliczyć do kosztów podatkowych niż ci, którzy od razu skorzystają z podwyższonej amortyzacji.

Wybór metody

Nowy limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100 tys. zł dotyczy łącznej sumy wartości odpisów amortyzacyjnych i wpłat na poczet nabycia środka trwałego, który zostanie dostarczony w kolejnych okresach sprawozdawczych (miesiącu, kwartale, roku).

Jak tłumaczy Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i dyrektor w Grant Thornton, jeżeli podatnik poniesie wydatek inwestycyjny o wartości powyżej 100 tys. zł, to:

● dokona w danym roku podatkowym jednorazowego odpisu do wysokości 100 tys. zł,

● pozostałą nadwyżkę będzie amortyzował według zasad ogólnych w następnych latach podatkowych.

Wyboru metody – amortyzacja jednorazowa czy na zasadach ogólnych – należy dokonać z momentem wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Tak wynika z art. 16h ust. 2 ustawy o CIT i art. 22h ust. 2 ustawy o PIT. Tak też twierdzi Ministerstwo Finansów. Przepisy są jednak niejasne – zwraca uwagę Małgorzata Samborska. Nie mówią bowiem o miesiącu, w którym należałoby zaliczyć wydatek na zakup środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, a tylko o „roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji”.

Zdaniem ekspertki oznacza to zatem, że podatnicy powinni więc mieć swobodę w rozliczaniu jednorazowego odpisu w ramach tego samego roku podatkowego.

Cierpliwi mogą zyskać

Jeśli zatem planują w danym roku podatkowym zakup środków trwałych za kwotę wyższą niż 100 tys. zł, mogą skorzystać, gdy poczekają kilka miesięcy z jednorazową amortyzacją. Małgorzata Samborska pokazuje na przykładzie, jakie mogą być korzyści (patrz przykład 1).

Który zakup

– Bardziej opłaca się też dokonać jednorazowego odpisu od tego środka trwałego, który ma najniższą stawkę amortyzacyjną, a od środków z wyższymi stawkami dokonywać odpisów na zasadach ogólnych – podpowiada Małgorzata Samborska. To również wyjaśnia na przykładzie (patrz przykład 2).

Inne limity amortyzacji

Nowy limit 100 tys. zł dla jednorazowej amortyzacji, który zacznie obowiązywać od 12 sierpnia, jest limitem górnym.

Limit dolny nie zmieni się i dalej będzie dotyczył środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. Ministerstwo Finansów przedstawiło już jednak projekt kolejnej nowelizacji, która miałaby go podnieść do 5 tys. zł. Mało tego, Ministerstwo Finansów rozważa, czy nie podnieść go aż do 10 tys. zł. Decyzje jeszcze nie zapadły.

Stara ulga pozostaje

Nie zmieni się również limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników (o przychodach nieprzekraczających 1,2 mln euro rocznie wraz z kwotą należnego VAT, co w 2017 r. wynosi 5 mln 157 tys. zł) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Wynosi on 50 tys. euro, czyli dla 2017 r. – 215 tys. zł.

Mali podatnicy i startujący z biznesem mogą więc wybrać: nowy limit w wysokości 100 tys. zł lub stary w wysokości 215 tys. zł. Różnica polega na tym, że korzystając ze starej ulgi, trzeba spełnić wymogi pomocy de minimis, co wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania zaświadczenia o skorzystaniu z takiej pomocy i złożeniem wielu dokumentów.

Korzystający z nowej ulgi, która wejdzie w życie 12 sierpnia br., nie muszą spełniać takich wymogów. 

Przykład 1

Załóżmy, że podatnik kupuje w styczniu zestaw komputerowy o wartości początkowej 130 tys. zł. Stawka z wykazu wynosi 30 proc.

Wariant I

Podatnik od razu w styczniu, po wprowadzeniu zestawu do ewidencji, korzysta z możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Nadwyżkę ponad tę kwotę może amortyzować normalnie. Oznacza to, że już w styczniu wyczerpuje limit dla jednorazowej amortyzacji.

Zakup kolejnego zestawu komputerowego w październiku za kwotę 100 tys. zł nie upoważnia go już do zastosowania jednorazowego odpisu. Podatnik może jedynie od następnego miesiąca po wpisaniu drugiego zestawu komputerowego do ewidencji (od listopada) dokonywać standardowych odpisów amortyzacyjnych. Z tytułu odpisów amortyzacyjnych zaliczy do kosztów 113 250 zł.

 

zakup środka trwałego /wydatek

stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych

Koszty uzyskania przychodu

standardowa amortyzacja

Skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w lutym

styczeń

130 000

30 proc.

 

100 000

luty

 

 

3250

750

marzec

 

 

3250

750

kwiecień

 

 

3250

750

maj

 

 

3250

750

czerwiec

 

 

3250

750

lipiec

 

 

3250

750

sierpień

 

 

3250

750

wrzesień

 

 

3250

750

październik

100 000

30 proc.

3250

750

listopad

 

 

5750

3250

grudzień

 

 

5750

3250

Razem

40 750

113 250

 

Wariant II

Ten sam podatnik rozpoczyna w lutym, a więc w miesiącu następującym po wprowadzeniu zestawu komputerowego do ewidencji, jego standardową amortyzację od wartości początkowej 130 tys. zł. Odpis miesięczny wynosi 3250 zł.

W październiku kupuje kolejny zestaw komputerowy za 100 tys. zł i dopiero wtedy korzysta z jednorazowego odpisu. W efekcie, z tytułu odpisów amortyzacyjnych, zaliczy do kosztów 135 750 zł.

Tym samym w pierwszym roku ujmie w kosztach o 22 500 zł więcej niż w wariancie I.

 

zakup środka trwałego/ wydatek

stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych

Koszty uzyskania przychodu

standardowa amortyzacja

jednorazowa amortyzacja

styczeń

130 000

30 proc.

 

 

luty

 

 

3250

3250

marzec

 

 

3250

3250

kwiecień

 

 

3250

3250

maj

 

 

3250

3250

czerwiec

 

 

3250

3250

lipiec

 

 

3250

3250

sierpień

 

 

3250

3250

wrzesień

 

 

3250

3250

październik

100 000

30 proc.

3250

103 250

listopad

 

 

5750

3250

grudzień

 

 

5750

3250

Razem

40 750

135 750

Przykład 2

Podatnik kupuje w styczniu zestaw komputerowy o wartości 100 tys. zł (stawka amortyzacyjna to 30 proc.), a w lutym obrabiarki do metalu łącznie za kwotę również 100 tys. zł (stawka amortyzacyjna to 14 proc.).

Bardziej opłaca mu się skorzystać z jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do obrabiarki, dla której zastosowanie ma niższa stawka amortyzacja niż do zestawu komputerowego.

 

zakup środka trwałego/ wydatek

stawka z wykazu stawek amortyzacyjnych

Koszty uzyskania przychodu

Gdy jednorazowa amortyzacja dotyczy zestawu komputerowego

Gdy jednorazowa amortyzacja dotyczy obrabiarki

styczeń

100 000

30 proc.

100 000

 

luty

100 000

14 proc.

 

102 500

marzec

 

 

1167

2500

kwiecień

 

 

1167

2500

maj

 

 

1167

2500

czerwiec

 

 

1167

2500

lipiec

 

 

1167

2500

sierpień

 

 

1167

2500

wrzesień

 

 

1167

2500

październik

 

 

1167

2500

listopad

 

 

1167

5000

grudzień

 

 

1167

5000

Razem

111 667

132 500