Z początkiem września z Krajowej Administracji Skarbowej odejdzie 3176 osób spośród prawie 63 tys. obecnie tam zatrudnionych. W tej liczbie będzie 1313 emerytów i 152 współpracowników komunistycznej bezpieki.
Niezależnie od tego 192 pracowników i funkcjonariuszy zgodziło się odejść z KAS w ciągu najbliższego roku lub w innym terminie.
Służbę ze względu na zaawansowany wiek opuści też 15 osób, które odbyły w przeszłości kursy oficerskie.
Dane wynikają z odpowiedzi udzielonych w ostatnich dniach przez wiceministrów finansów: Pawła Cybulskiego i Mariana Banasia na poselskie interpelacje.
31 maja br. upłynął termin, do kiedy pracownicy i funkcjonariusze KAS mieli otrzymać propozycję pozostania w strukturach zreformowanej administracji skarbowej. Ci z nich, którzy propozycji nie dostali albo odmówili przyjęcia zaproponowanych warunków, stracą z końcem sierpnia tego roku etat lub wygaśnie ich stosunek służbowy.
Obecnie – jak poinformował wiceminister Cybulski – w strukturach KAS jest 52 307 pracowników cywilnych i 10 678 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Dla porównania przed marcem 2017 r., czyli przed wejściem w życie reformy KAS, było 51 084 pracowników cywilnych i 13 814 funkcjonariuszy mundurowych.
ikona lupy />
Jak zmieni się zatrudnienie w KAS / Dziennik Gazeta Prawna
3522 zatrudnionych straciło na wynagrodzeniu w związku z reformą KAS. Fiskus zaproponował im niższe uposażenie, niż wynosiło ich dotychczasowe wynagrodzenie.
Natomiast prawie dziesięciokrotnie więcej, bo 32 269 pracowników lub funkcjonariuszy otrzymało podwyżkę.
Wbrew wcześniejszym obawom największa skala zwolnień nie objęła celników. Z wypowiedzi obu wiceministrów wynika, że z końcem sierpnia KAS opuści 724 pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (w tym 303 z uprawnieniami emerytalnymi).
Wiceminister Cybulski poinformował, że 3839 funkcjonariuszy celnych wraz z wejściem w życie marcowej reformy straciło swój specjalny status i zostało pracownikami cywilnymi. To często wiązało się z obniżką wynagrodzenia (nawet powyżej 1 tys. zł).
Za to 635 pracowników cywilnych uzyskało status funkcjonariusza.
Nie było za to wielkich zmian na stanowiskach kierowniczych. Przed marcem br. wymieniono 49 osób (naczelników US, dyrektorów i wicedyrektorów izb skarbowych), a od marca 40 osób (naczelników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej i ich zastępców).
Przy okazji zmian 62 osoby złożyły wnioski o przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
Odpowiedzi z 27 lipca 2017 r. na interpelację poselską nr 13839, z 26 lipca na interpelację poselską nr 13732 oraz z 19 lipca 2017 r. na interpelację poselską nr 13437