Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2018 r. wzrosną o 1,9 proc., czyli o wskaźnik inflacji. Oznacza to wzrost obciążeń dla właścicieli gruntów i budynków.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał wczoraj, że inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniosła 1,9 proc. Jest to jednocześnie wskaźnik, o który waloryzowane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, reklamowej). Co roku ogłasza je minister finansów w specjalnym obwieszczeniu. My przeliczyliśmy je już dziś.
Nominalnie największe podwyżki czekają właścicieli samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych więcej.