Kto pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na zakup innej, pod wynajem, musi się liczyć z ryzykiem, że od dochodu ze zbycia będzie musiał zapłacić podatek. Dowodzi tego najnowszy wyrok NSA z 4 lipca 2017 r.
Różni się on od ostatnich orzeczeń, z których wynikało, że wynajem mieszkania kupionego za pieniądze ze sprzedaży innego lokalu uprawnia do ulgi mieszkaniowej (wyroki z 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1053/15, i 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14). Wtedy jednak zapadły one na tle niekorzystnych dla podatników interpretacji indywidualnych. Najnowsza sprawa dotyczyła postępowania wymiarowego, gdy urząd skontrolował stan faktyczny.
Wyrok jest przestrogą dla podatników. Z ulgą mieszkaniową przy zakupie pod wynajem jest bowiem tak jak ze sprzedażą działek. Można sprzedać ich 20 i sąd uzna, że transakcje nie miały miejsca w ramach działalności gospodarczej, tylko w ramach zarządu majątkiem prywatnym (poza VAT). A można zbyć dwie działki i sprzedaż zostanie uznana za działalność gospodarczą (objętą VAT).