Spółka z o.o. utraciła z początkiem 2017 r. możliwość składania deklaracji kwartalnych. Mimo to nie złożyła deklaracji VAT-7 za styczeń, luty i marzec 2017 r., lecz deklarację VAT-7K za I kwartał 2017 r. Czy z tego tytułu grozi jej odpowiedzialność karna skarbowa?
Czynni podatnicy VAT są zobowiązani co do zasady składać deklaracje VAT za okresy miesięczne, tj. deklaracje VAT-7 (zob. art. 99 ust. 1 ustawy o VAT). Kwartalne deklaracje VAT-7K mogą składać tylko niektórzy podatnicy (zob. art. 99 ust. 2–3a ustawy o VAT).
Zauważyć więc należy, że składanie deklaracji kwartalnych przez podatników do tego nieuprawnionych jest równoznaczne z tym, iż przynajmniej za dwa miesiące danego kwartału popełniany jest czyn zabroniony polegający na nieskładaniu deklaracji i narażaniu przez to podatku na uszczuplenie (zob. art. 54 kodeksu karnego skarbowego; dalej: k.k.s.). Zależnie od przypadku czyn ten stanowi: