Spółka uzyskująca dochody z działalności rolniczej i pozarolniczej może zdecydować, który z nich przeznaczy na wypłaty z zysku na rzecz udziałowców – potwierdził dyrektor KIS.
Można zaoszczędzić na CIT / Dziennik Gazeta PrawnaWolno jej więc przeznaczyć na dywidendy zysk z działalności rolniczej. Dzięki temu nie zapłaci CIT ani od niego (bo dochód z działalności rolniczej nie podlega opodatkowaniu), ani od dochodu z działalności pozarolniczej. Pod warunkiem jednak, że ten drugi przeznaczy w całości na działalność rolniczą. Wtedy obejmie go zwolnienie.
Reklama
Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej zajmującej się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz sprzedażą hurtową owoców i warzyw. Jej główny dochód pochodził więc z działalności rolniczej i nie podlegał CIT.

Reklama
Oprócz tego spółka zajmowała się w niewielkim stopniu działalnością pozarolniczą. Przychody z tego tytułu nie przekraczały 10 proc. całości obrotu. Zasadniczo podlegają one opodatkowaniu, ale w tym wypadku były zwolnione z CIT dzięki temu, że spółka przeznaczała je na działalność rolniczą (art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT).
We wniosku o interpretację spółka podała, że w księgach rachunkowych wyodrębnia przychody i koszty związane z każdą z tych działalności i jest w stanie wskazać, jaki dochód z nich uzyskuje, mimo że wynik finansowy obejmuje cały zysk.
Dochód bez CIT
Jej pytanie dotyczyło tego, czy będzie mogła wybrać, z którego dochodu wypłaci dywidendę. Opłacało jej się zrobić to z zysku z działalności rolniczej, bo dzięki temu dochód z działalności pozarolniczej mogłaby wciąż przekazywać na działalność rolniczą i korzystać ze zwolnienia w CIT.
Gdyby jednak uznać, że dywidenda została wypłacona częściowo również z dochodu osiągniętego z działalności pozarolniczej, to wówczas dochód z tej działalności nie zostałby w całości przeznaczony na działalność rolniczą. W konsekwencji spółka utraciłaby zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT.
Spółka była zdania, że wolno jej zdecydować, z której części zysku (a więc z którego dochodu) wypłaci dywidendę.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął korzystne dla spółki stanowisko. Stwierdził, że wnioskodawcy wolno przeznaczyć na wypłatę dywidendy część zysku bilansowego osiągniętą z działalności rolniczej. Tym samym zysk z działalności pozarolniczej będzie mógł zostać przeznaczony na działalność rolniczą, co spowoduje, że nadal będzie objęty zwolnieniem – stwierdził organ.
Dywidenda już z podatkiem
W interpretacji znalazło się też stwierdzenie sugerujące, że wolna od podatku będzie także dywidenda wypłacona z działalności rolniczej. Dyrektor KIS stwierdził bowiem, że „wypłata dywidendy ze środków pochodzących z dochodów z działalności rolniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.
Postanowiliśmy się jednak upewnić, czy faktycznie dyrektor KIS to miał na myśli. W odpowiedzi na pytanie DGP wydział ds. komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił, że interpretacja nie dotyczy kwestii zwolnienia dywidendy wypłaconej udziałowcom spółki, lecz określenia rodzaju działalności, z której osiągnięto dochód przeznaczony na wypłatę dywidendy.
Również z innych interpretacji wynika, że dywidendy wypłacane udziałowcom z dochodu z działalności rolniczej (nieopodatkowanego CIT) są objęte 19-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych – w zależności od statusu udziałowca (np. nr IBPBII/2/415-224/13/HS, ITPB1/423-76/07/AT).
Interpretacja dyrektora KIS z 19 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.47.2017.1.ZK