Ministerstwo Finansów łagodzi swoje stanowisko w sprawie odsetek za zwłokę. – Zależy nam na tym, żeby podatnicy jak najszybciej korygowali deklaracje, gdy tylko okaże się to konieczne po analizie danych z JPK – powiedział DGP Tomasz Strąk, dyrektor departamentu poboru podatków w MF
Dwa tryby zawiadomienie o nieprawidłowościach w JPK / Dziennik Gazeta Prawna
W poniedziałkowym wydaniu DGP napisaliśmy – w ślad za wyjaśnieniami MF – że kto skoryguje deklarację VAT po otrzymaniu zawiadomienia o błędzie wynikającym z danych przesłanych w jednolitym pliku kontrolnym, ten nie ma szans na niższe odsetki (w wysokości połowy stawki podstawowej). Musi je zapłacić w pełnej wysokości (obecnie 8 proc.), a czasem nawet o połowę wyższe (150 proc.).
Ministerstwo Finansów podtrzymuje to stanowisko, ale – jak podkreślił dyrektor Strąk w rozmowie z DGP – odnosi się ono jedynie do sytuacji, gdy zawiadomienie wyśle do podatnika urząd skarbowy. Jest to bowiem najczęściej efektem wszczętych już przez urząd czynności sprawdzających. Taki tryb działania organu (przewidziany w ordynacji podatkowej) przekreśla prawo podatnika do niższych odsetek za zwłokę. Wynika to wprost z art. 56a par. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej.
Co innego jednak, gdy podatnik dostanie zawiadomienie nie z urzędu skarbowego, tylko z Ministerstwa Finansów, które z kolei otrzymuje dane o wynikach analizy JPK z Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Takie zawiadomienia przesyłane są najczęściej e-mailem lub SMS-em. To obecnie główny kanał kontaktu z podatnikami w zakresie JPK.
Od kwietnia tego roku MF wysłało do podatników ok. 11,1 tys. e-maili oraz – w samym tylko kwietniu – 2617 powiadomień SMS-owych o nieprawidłowościach w zakresie przesłanych plików JPK.
Takie zawiadomienie nie jest efektem czynności sprawdzających, ponieważ ani Ministerstwo Finansów, ani wrocławskie centrum analityczne takich czynności nie prowadzi.
– Jeżeli podatnik, na podstawie otrzymanego maila czy SMS-a skoryguje deklarację VAT, to zachowuje prawo do niższych odsetek od zaległości podatkowych, bo taka korekta nie jest efektem czynności sprawdzających – zapewnia dyrektor Strąk.
Z reguły w zawiadomieniu jest podany pięciodniowy termin na skorygowanie deklaracji. Jeżeli podatnik w tym czasie nie zareaguje, wówczas do akcji przystępuje urząd skarbowy, który o nieprawidłowościach w plikach JPK jest powiadamiany równolegle z podatnikiem.
– Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi, że podatnik nie zareagował na otrzymane zawiadomienie w wyznaczonym terminie (np. pięciu dni roboczych), a rozbieżności są istotne, wówczas wszczyna wobec podatnika czynności sprawdzające – tłumaczy dyrektor Strąk.
Dlatego zachęca podatników do reagowania na zawiadomienia z MF, choćby miało to służyć jedynie wyjaśnieniu powstałych wątpliwości i niekoniecznie skutkowało korektą deklaracji VAT.
Ważne
Od kwietnia br. MF wysłało do podatników ok. 11,1 tys. e-maili oraz – w samym tylko kwietniu – 2617 powiadomień SMS -owych o nieprawidłowościach w zakresie przesłanych JPK
Jak odróżnić oba zawiadomienia?