Przygotowana przez MF zmiana ustawy o podatku akcyzowym, nakładająca akcyzę na papierosy elektroniczne oraz wyroby nowatorskie ma dać budżetowi państwa 100 mln zł rocznie - wynika z oceny skutków regulacji zamieszczonej na stronach RCL.

W okresie 10 lat od wejścia zmian w życie mają one przynosić rocznie 100 mln zł dochodów do budżetu państwa przy wydatkach rzędu 0,08 mln zł rocznie.

"Budżet państwa pozyska nowe źródło dochodów z opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, które mimo że są dobrem substytucyjnym do wyrobów tytoniowych opodatkowanych akcyzą, nie były tym podatkiem objęte od czasu pojawienia się ich na rynku" - napisano w OSR.

"W przypadku przeniesienia przez podatników kosztów wprowadzenia akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych na konsumentów, dochody rozporządzalne konsumentów mogą ulec zmniejszeniu w ujęciu miesięcznym o około 50 zł (roczne o około 670 zł), przy średnim zużyciu płynu do papierosa elektronicznego na poziomie 20 mililitrów tygodniowo na konsumenta" - dodano.

W załączniku OSR dla ustawy.