Milion działkowców może odetchnąć z ulgą. Nie muszą uiszczać podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew i krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku – orzekł NSA.
Przez lata fiskus żądał PIT z tego tytułu. I nadal tak uważa.
Jego wykładnię podważył Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt II FSK 3660/16). Ukazało się właśnie jego pisemne uzasadnienie. Poprzedziło go równie korzystne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16).