Pracodawca nie może potrącać podwyższonych kosztów uzyskania przychodu od hipotetycznie wyliczonego wynagrodzenia za pracę twórczą – wynika z dwóch interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pierwsza z nich dotyczyła spółki zajmującej się tworzeniem gier komputerowych, która w tym celu zatrudnia programistów. Spółka chciała zmienić u siebie zasady wynagradzania w taki sposób, aby wyodrębnić w umowach o pracę część wynagrodzenia wypłacaną za prace o charakterze twórczym (tworzenie gier). W odniesieniu do tej części zamierzała stosować podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Na przykład z umowy o pracę specjalisty ds. marketingu gier miało wynikać, że 30 proc. jego pensji to wynagrodzenie autorskie objęte podwyższonymi kosztami, a 70 proc. to wynagrodzenie z tytułu wykonywania pozostałych obowiązków. Z kolei u programistów wynagrodzenie autorskie miało stanowić 80 proc. pensji. Spółka sądziła, że taki podział pozwoli na prawidłowe rozliczenie z fiskusem.
Innego zdania był dyrektor KIS. Stwierdził, że nie można z góry zakładać, jaka część pracy będzie miała charakter twórczy. Podwyższone koszty stosuje się jedynie do honorarium za rzeczywiście wykonane utwory w rozumieniu prawa autorskiego, a nie do honorarium wyliczanego w sposób hipotetyczny – wyjaśnił organ.
Wniosek o drugą interpretację złożyła historyk zatrudniona na etacie w jednej z firm. Do jej zadań należało m.in. opracowywanie planów promocji trasy pielgrzymkowej, przygotowywanie autorskich programów edukacyjnych oraz materiałów i wydawnictw na tematy historyczne.
Większość z tych zadań miała charakter twórczy, ale spółka będącą pracodawcą nie prowadziła w tym zakresie dokumentacji prac. Kobieta zaś sądziła, że skoro większość jej prac ma charakter twórczy, to całe jej wynagrodzenie powinno być objęte 50-proc. kosztami uzyskania przychodu.
W tym wypadku również stanowisko dyrektora KIS było negatywne. Tak długo, jak pracodawca nie prowadzi dokumentacji pozwalającej na określenie, jaka część wynagrodzenia przypada na prace o charakterze twórczym, ze ścisłym określeniem wartości tej pracy, a więc wysokości honorarium za stworzenie utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, tak długo nie można zastosować 50-proc. kosztów uzyskania przychodów – stwierdził organ. Podkreślił, że tylko jednoznaczne wyliczenie wartości honorarium z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej pozwala na zastosowanie do tej wartości 50-proc. kosztów.
Interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.25. 2017.1., HK i z 7 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.3.2017.2.MK.