Firma, która po usunięciu z rejestru podatników VAT chce się ponownie w nim znaleźć, musi się skontaktować z urzędem skarbowym i złożyć wyjaśnienia – stwierdził Paweł Cybulski, zastępca szefa Krajowej, Administracji Skarbowej, w odpowiedzi na interpelację poselską.
Wyjaśnił zarazem, że nie jest możliwe odwołanie, bo odwołać się można tylko wtedy, gdy organ wyda decyzję. Tymczasem wykreślanie z rejestru odbywa się bez wydawania decyzji, a nawet bez konieczności zawiadamiania o tym podatników (art. 96 ust. 9 ustawy o VAT).
Przepisy wskazują natomiast prostą drogę przywrócenia do rejestru – podkreślił zastępca szefa KAS. Wyjaśnił, że wystarczy skontaktować się z urzędem skarbowym i udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej oraz – w zależności od tego, co było przyczyną wykreślenia – złożyć brakujące deklaracje lub wykazać, że faktury dokumentujące czynności, których nie było, zostały wystawione przez pomyłkę lub bez wiedzy podatnika.
Reklama
Paweł Cybulski podkreślił, że wykreślenie z rejestru podatników VAT nie odbywa się automatycznie. Najpierw organ podatkowy powinien podjąć udokumentowaną próbę kontaktu z podatnikiem, aby wyjaśnić, czy zachodzą przesłanki wykreślenia.
Z danych MF wynika, że najczęstszą przyczyną wykreślenia podatników z rejestru jest zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2017 r. stało się tak prawie 38,3 tys. razy na prawie 55,6 tys. wszystkich przypadków usunięcia firm z rejestru podatników VAT.
Odpowiedź z 2 czerwca 2017 r. Pawła Cybulskiego, zastępcy szefa KAS, na interpelację poselską nr 12474.