Parlamentarzyści chcą zwolnić ubezpieczycieli z doliczania podatku do odszkodowań wypłacanych na bazie kosztorysu.Parlamentarny zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego ostatecznie wybrał rozwiązania, które jego zdaniem powinny zapobiec dalszym gwałtownym wzrostom cen komunikacyjnego OC. Zostały one właśnie przekazane do odpowiednich ministerstw.