Okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz ich Ogólnopolski Związek Zawodowy nie muszą wystawiać PIT-8C , gdy bezpłatnie dokształcają zrzeszone w nich osoby – orzekł NSA.
ORZECZENIE
Sędzia Jerzy Płusa podkreślił, że to pierwsze rozstrzygnięcie sądu kasacyjnego w takich sprawach. Nie wykluczył, że kolejne mogą być inne.
Spór toczył się o dwa typy szkoleń. Pierwsze są organizowane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych, drugie zorganizował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Oba typy kursów różnił przedmiot szkolenia, sposób finansowania oraz charakter uczestnictwa.
Za własne pieniądze
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Sosnowcu organizuje raz w roku darmowe szkolenie dla pielęgniarek i położnych, które mają za sobą przynajmniej trzymiesięczny okres składkowy. Szkolenie jest w całości finansowane ze środków samorządu, a uczestnictwo w nim jest obowiązkowe.
Izba stała na stanowisku, że takie szkolenie nie będzie stanowiło dla pielęgniarek przychodu z nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym nie musi ona wystawiać im PIT-8C.
Podkreślała, że jej budżet bierze się ze składek opłacanych przez pielęgniarki. Można więc uznać, że szkolą się one za własne pieniądze. Korzysta na tym szpital, bo bez odpowiedniego przygotowania pielęgniarki nie mogłyby pracować np. na oddziale noworodków czy neurologicznym – przekonywała.
Z drugim wnioskiem o interpretację wystąpił Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zorganizował on całkiem inne kursy – w zakresie zarządzania spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej formie działa wiele placówek zdrowotnych.
Udział w tym szkoleniu był dobrowolny i tylko w części finansowany z budżetu związku pokrywanego ze składek. Resztę dopłacały kursantki. Związek uważał, że w części, którą sam pokrywa, pielęgniarki i położne nie mają przychodu. Argumenty były identyczne jak w poprzedniej sprawie.
Jest PIT
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że w obu przypadkach powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Stwierdził, że składki płacone przez pielęgniarki i położne nie są przypisane do kursów i szkoleń, tylko do celów statutowych zrzeszającego je samorządu i związku zawodowego. Zarówno więc izba, jak i związek powinny wystawić informacje PIT-8C, a pielęgniarki i położne powinny zapłacić podatek dochodowy. Argumentem miał być też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie przychodów z nieodpłatnych świadczeń (sygn. akt K 7/13).
Rozbieżne wyroki
Zarówno samorząd, jak i związek zawodowy zaskarżyły interpretacje do WSA w Gliwicach. Jego wyroki były odmienne z powodu różnego podejścia składów orzekających do przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Sąd rozpatrujący skargę samorządu przyznał mu rację. Zwrócił uwagę, że izba ma obowiązek kształcenia pielęgniarek, a te są zobowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji. Na efektach tych szkoleń korzystają izba i szpital – stwierdził WSA. Dlatego przychód u pielęgniarek nie powstaje.
Inaczej orzekł skład WSA, który rozpatrzył skargę związku zawodowego. Uznał, że wydatek na kurs jest przychodem pielęgniarek i położnych w tej części, w jakiej nie płacą one za szkolenie. PIT-8C był więc w takiej sytuacji niezbędny – uznał sąd.
Samorząd to nie pracodawca
Skargi kasacyjne do NSA złożył fiskus i związek zawodowy. Sąd kasacyjny orzekł, że choć szkolenia się różnią, to rozstrzygnięcia w obu sprawach muszą być takie same.
Sędzia Jerzy Płusa wyjaśnił, że nie może mieć w nich zastosowania wyrok TK, na który powołał się dyrektor izby. – Dotyczył on relacji między pracodawcami a pracownikami. Tymczasem w tych sprawach mamy do czynienia ze zbiorowościami (samorządem, związkiem zawodowym) tworzonymi i finansowanymi przez pielęgniarki – tłumaczył sędzia. Stwierdził więc, że w tym zakresie nie może być mowy o przychodzie z nieodpłatnych świadczeń. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 30 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1206/15, II FSK 1528/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia