INTERPRETACJA | Przedsiębiorca powinien wpłacać kwartalne zaliczki na CIT do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale roku kalendarzowego, a nie roku obrotowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Ewentualna zmiana roku obrotowego i jego wydłużenie nie zmieniają więc nic w tym zakresie.
Na taką właśnie zmianę zdecydowała się spółka komandytowo-akcyjna. Według zmienionych reguł (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o CIT) jej nowy rok obrotowy zaczął się 1 lutego 2017 r. i ma się skończyć 30 listopada 2018 r.
Spółka jest małym podatnikiem i rozlicza się z fiskusem co kwartał. Uważała, że zmiana okresu rozliczeń będzie miała wpływ także na terminy, kiedy powinna wpłacać zaliczki na CIT do urzędu skarbowego. Sądziła, że powinna to robić do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału nowego roku obrotowego, a więc:
●w 2017 r. do: 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada;
● w 2018 r. do: 20 lutego, 20 maja, 20 sierpnia i 20 listopada.
Ostatnią zaliczkę w 2018 r. zamierzała wpłacić do 20 grudnia 2018 r. i objąć nią tylko listopad.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak inaczej. Zwrócił uwagę na art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, który reguluje kwestię wpłat zaliczek kwartalnych. W przepisie tym wyjaśniono wyraźnie, że przez kwartał należy rozumieć kwartał roku kalendarzowego, a nie obrotowego, jak chciała spółka. Tym samym powinna ona wpłacać zaliczki odpowiednio:
● w 2017 r. do: 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października;
● w 2018 r. do: 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 22 października i 20 grudnia.
To oznacza też, że ostatnia zaliczka w 2018 r. będzie wprawdzie wpłacana do 20 grudnia 2018 r., ale obejmie dwa (październik i listopad), a nie jeden miesiąc tego roku – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.14.2017.1.JS.