Spółka, która na skutek wadliwej informacji w unijnej wyszukiwarce numerów VAT-UE zrezygnowała ze sprzedaży towarów za granicę, powinna starać się o odszkodowanie w kraju siedziby swojego kontrahenta. Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek błędy informatyczne, nawet jeśli to ona prowadzi taką wyszukiwarkę.
Do takich wniosków doszedł europejski rzecznik praw obywatelskich.
Trafiła do niego skarga holenderskiej spółki handlującej z kontrahentami z innych państw unijnych. Chcąc korzystać z 0-proc. stawki VAT, regularnie sprawdzała, czy nabywcy jej towarów są podatnikami zarejestrowanymi dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Używała w tym celu prowadzonej przez Komisję Europejską wyszukiwarki VAT Information Exchange System (VIES).
Bardzo często jednak dowiadywała się z niej, że numery VAT-UE jej kontrahentów są nieaktywne. Była przekonana, że nie jest to prawdą, a jedynie wynika z błędu systemu VIES, za co odpowiada Komisja Europejska.
Spółka zwróciła się do KE o odszkodowanie, bo – jak tłumaczyła – za każdym razem, gdy dowiadywała się z wyszukiwarki, że numer VAT-UE jej kontrahenta jest nieaktywny, zmuszona była zrezygnować ze sprzedaży towaru. Tym samym malały jej potencjalne zyski.
KE odmówiła jej jednak wynagrodzenia szkody. Zasugerowała, żeby spółka wniosła ewentualnie skargę do europejskiego rzecznika praw obywatelskich. Niezależnie od tego zapewniła, że jej informatycy sprawdzili zgłoszenie spółki i wszystkie numery VAT-UE jej kontrahentów były aktywne.
Unijny RPO stwierdził, że wprawdzie KE prowadzi wyszukiwarkę VIES, ale pobiera ona dane z podobnych wyszukiwarek prowadzonych przez administrację podatkową w poszczególnych krajach członkowskich. Komisja nie ma do nich dostępu i w związku z tym nie może odpowiadać za zawarte w nich ewentualne błędy. Zresztą zastrzeżenie o braku odpowiedzialności za błędy znajduje się również na stronie wyszukiwarki – zauważył rzecznik.
Ewentualne problemy spółki wynikają więc z niedostatecznie szybkiej aktualizacji baz podatników VAT-UE w poszczególnych krajach członkowskich i to tam trzeba byłoby kierować skargi – stwierdził unijny RPO.
Dodał, że KE rozpoczęła konsultacje, jak polepszyć funkcjonowanie wyszukiwarki VIES.
Decyzja europejskiego rzecznika praw obywatelskich z 11 maja 2017 r. nr 1286/2016/CEC.