Zagraniczna spółka płaci w Polsce podatek od dochodów tutejszej placówki, jeżeli ich działania się pokrywają – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o brytyjską spółkę zajmującą się rekrutacją pracowników dla branży medycznej. Zarejestrowała ona swój oddział w Polsce, który szybko rozpoczął tu działalność na pełną skalę. Zatrudnieni zajęli się rekrutacją pielęgniarek i lekarzy na rzecz centrali.
Załatwianiem wszystkich kwestii formalnych i finansowych zajmowała się jednak brytyjska centrala. Dlatego uważała ona, że nie musi rozliczać się w Polsce z CIT, bo nie posiada tu zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 4 polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z przepisu tego wynika, że zakładem nie jest stała placówka utrzymywana wyłącznie do prowadzenia działalności pomocniczej albo przygotowawczej.
Reklama
Brytyjska spółka sądziła, że jej polski oddział jest taką właśnie stałą placówką.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak inaczej. Odwołał się do Komentarza do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku. Wynika z niego, że definicja zakładu jest spełniona także wtedy, gdy obok działalności przygotowawczej i pomocniczej prowadzona jest, choćby w niewielkim stopniu, działalność podstawowa.
Dyrektor KIS przyznał, że często trudno jest rozróżnić obie takie aktywności, ale tu też, jego zdaniem, pomocny będzie Komentarz do Modelowej Konwencji. Wynika z niego, że działalności nie można określać jako przygotowawczą bądź pomocniczą, jeśli stanowi ona istotną część aktywności głównej i w znaczący sposób przekłada się na uzyskiwanie dochodów przez centralę.
Dodatkowo w Komentarzu określono, że zagraniczny zakład powstanie, jeśli stała placówka prowadzona w innym państwie zajmuje się w praktyce tym samym, co spółka macierzysta – podkreślił dyrektor KIS. Uznał, że taka właśnie sytuacja występuje w przypadku spółki brytyjskiej. Jej działalności na terytorium Polski w związku z działaniami podejmowanymi przez oddział pokrywa się z przedmiotem jej działalności jako całości. Musi więc ona rozliczać CIT w naszym kraju.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.31.2017.1.BG