Kto nie musi wydawać pieniędzy z własnej kieszeni, uzyskuje korzyść majątkową – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Chodziło o spółkę, która planowała wybudować przydomowe pompownie ścieków na gruntach należących do jej klientów. Miały być one zasilane za pomocą przyłącza elektrycznego należącego do właściciela posesji. Ten płaciłby wprawdzie za prąd, ale potem dostawałby zwrot pieniędzy. Spółka wypłacałaby bowiem zryczałtowaną kwotę wyliczoną na podstawie 1 metra sześc. przepompowanych ścieków lub na podstawie rzeczywistego zużycia prądu (jeśli właściciel zainstalowałby podlicznik energii).
Spółka sądziła, że taki zwrot wydatków nie będzie dla właścicieli gruntów przychodem podlegającym opodatkowaniu.
Dyrektor KAS stwierdził jednak, że skoro spółka pokryje za właścicieli gruntów koszty funkcjonowania przydomowych oczyszczalni, to bezsprzecznie uzyskają oni korzyść majątkową. Dzięki temu bowiem nie będą musieli płacić za prąd z własnej kieszeni.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że będzie to przychód z innych źródeł, w związku z tym spółka musi wystawić imienne informacje o jego wysokości (PIT-8C) i do końca lutego przesłać je zarówno podatnikom, jak i właściwemu urzędowi skarbowemu.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB4.4511.192.2017.2.JM