Podatnicy mogą pytać fiskusa o to, czy interpretacja, którą otrzymali przed 15 lipca 2016 r., chroni ich także po tej dacie – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
To kolejne korzystne dla podatników orzeczenie w tej kwestii. Podobnie ten sam sąd orzekł 13 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 1380/16).
Chodzi o zastosowanie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wobec podatników, którzy przed 15 lipca 2016 r. otrzymali korzystne dla siebie interpretacje indywidualne. Problem dotyczy okresu między 15 lipca a 31 grudnia 2016 r. Od 2017 r. bowiem z ordynacji podatkowej wynika wprost, że interpretacje wydane przed 15 lipca 2016 r. nie chronią podatników, jeżeli w sprawie ma zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (art. 3 ustawy nowelizującej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1926).
W obu orzeczeniach sądy nie rozstrzygnęły, czy taka interpretacja chroniła podatnika w okresie przejściowym. Orzekły jednak, że fiskus nie może uchylać się od odpowiedzi na to pytanie.
Tak się jednak zdarzało. Dyrektorzy izb skarbowych odmawiali odpowiedzi, twierdząc, że podatnik chce tak naprawdę potwierdzenia, iż fiskus nie zastosuje wobec niego nowej klauzuli. Odpowiedź na to nie może być udzielona w interpretacji indywidualnej, tylko w opinii zabezpieczającej wydawanej przez ministra finansów – twierdziły organy.
Różnica jest głównie w kosztach, bo wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kosztuje 40 zł, a opinii zabezpieczającej to 20 tys. zł.
To dwa oddzielne postępowania, które nie mogą być dowolnie zastępowane tylko dla wygody podatnika – stwierdził dyrektor izby w sprawie rozpatrzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Sąd był jednak innego zdania. Podkreślił, że spółka nie pyta, czy fiskus zastosuje klauzulę wobec przeprowadzonej przez nią transakcji, a jedynie o to, czy będzie mogła korzystać z ochrony, jaką jej daje posiadana interpretacja indywidualna. Chce więc poznać podatkowe skutki swoich biznesowych działań. A to oznacza, że organ interpretacyjny powinien, w oparciu o opisany stan faktyczny, przedstawić własne stanowisko – podsumował WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 115/17.