Na podwyżce kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł skorzysta kilkaset tysięcy podatników. „Od 2018 roku kwota odliczana od podatku zostanie ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8000 zł nie płaciły podatku” – taka zmiana została zapowiedziana w Wieloletnim Planie Finansów Państwa połączonym z Aktualizacją Planu Konwergencji. We wtorek zajmie się nim rząd.
W praktyce oznacza to korektę mechanizmu wprowadzonego w tym roku. Dziś zwolnione w ogóle z PIT są osoby, których dochód roczny nie przekracza 6,6 tys. zł. Potem dla przedziału dochodów 6,6–11 tys. zł kwota wolna obniża się zgodnie z zapisanym w ustawie o PIT wzorem. Po proponowanych zmianach liczbę 6,6 tys. zastąpi 8 tys. zł, ale górny próg raczej nie zostanie zmieniony.
Dla podatników o dochodach między 11 tys. zł a progiem podatkowym wynoszącym ponad 85 528 zł nie będzie zmian. Dziś kwota wolna w tym przedziale jest stała i wynosi 3019 zł, czyli niepłacony PIT od tego dochodu to 556 zł. To dotyczy większości podatników.