Nowe przepisy o płatności zaliczek na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał wejdą w życie dopiero w 2010 roku.
Po nowelizacji ustawy o PIT zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał podatnicy będą płacić od rzeczywiście osiągniętych dochodów. Zaliczkę za grudzień przedsiębiorcy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą płacić do 20 stycznia następnego roku. Taki sam termin będzie obowiązywał podatników płacących zaliczki kwartalnie. W przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, płatność ostatniej zaliczki będzie następować do 20 dnia pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Kolejna ważna zmiana to możliwość uniknięcia zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał.

Przekazanie PIT samorządom