Od tego roku wbrew pierwotnym założeniom nie została zlikwidowana zaliczka w podwójnej wysokości. Ta korzystna dla podatników zmiana została przesunięta do 2012 roku.

– Zaliczkę za grudzień odprowadza się do 20 grudnia w wysokości zaliczki za poprzedni miesiąc, co w praktyce oznacza, że należy odprowadzić podatek w podwójnej wysokości – wyjaśnia Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

Warto zatem zastanowić się nad listopadowymi inwestycjami, choć jak wskazuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Roedl & Partner, w przypadku amortyzowanych środków trwałych należy je zakupić i wprowadzić do ewidencji już w październiku.

– Wówczas pierwszy odpis amortyzacyjny będzie mógł być naliczony za listopad – wskazuje nasz rozmówca.

Jako alternatywę dla zakupu można rozważyć leasing operacyjny.

– Wydatek na pierwszą opłatę leasingową, która z reguły jest większa od kolejnych rat, pozwoli efektywnie zminimalizować dochód do opodatkowania – podpowiada ekspert.

Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności zakupu samochodów osobowych, od których do końca roku istnieje możliwość odliczenia VAT (tzw. samochody z kratką).

Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS RSM International, podkreśla, że na listopad można zaplanować większe zakupy wyposażenia (do 3,5 tys. zł, czyli niepodlegające amortyzacji). Ponadto zmniejszenie przychodów można osiągnąć, ostrożnie manewrując okresem rozliczeniowym w przypadku tzw. usług ciągłych.

– Z kolei zwiększenia kosztów można poszukać przy realizacji umów pożyczek, dokonując zapłaty lub kapitalizacji odsetek w najbardziej dogodnym momencie – radzi ekspert.

Pewną swobodę dają również zasady rozpoznawania różnic kursowych. Gdy są ujemne, można je zrealizować przez potrącenie czy przewalutowanie. W opinii eksperta warto również przejrzeć koszty zakwalifikowane pierwotnie jako bezpośrednio związane z przychodami kolejnych lat.

– Być może część z nich będzie można jednak ująć jako koszty pośrednie i potrącić już w listopadzie – stwierdza Przemysław Powierza.

Jeżeli jednak podatnikowi nie uda się zmniejszyć obciążenia podatkowego, to w przypadku braku środków na zapłatę podwójnej zaliczki w grudniu, istnieje możliwość jej rozłożenia na raty.

Jednak wówczas naliczana jest oplata prolongacyjna w wysokości połowy stawki oprocentowania właściwej dla zaległości podatkowych.

Ważne!

Opóźnienie we wpłacie zaliczki wiąże się z powstaniem zaległości podatkowej i naliczeniem odsetek za zwłokę, które obecnie wynoszą 10 proc. w skali roku