Zakwaterowanie pracowników w innym kraju UE podlega VAT poza Polską. Ale od zapewnienia im dostępu do internetu trzeba zapłacić podatek w naszym kraju.
Chodziło o spółkę zajmującą się delegowaniem pracowników do innych państw unijnych, głównie Holandii i Niemiec. Tam firma wynajmowała im odpłatnie kwatery w pobliżu ich nowego miejsca zatrudnienia. Zainteresowani za dodatkową opłatą mieli również podłączany internet.
Spółka uważała, że zapewnienie dostępu do sieci w miejscu zakwaterowania jest elementem jednej, kompleksowej usługi związanej z wynajmem. Ta zaś jest opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości (zgodnie z art. 28e ustawy o VAT), czyli w Holandii bądź Niemczech.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Zwrócił uwagę na to, że usługa kompleksowa powinna składać się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu. Tym samym jakakolwiek usługa pomocnicza (w tym wypadku telekomunikacyjna) musiałaby być niezbędna do wykonania usługi głównej (zakwaterowania). W tym wypadku tak nie jest, bo dostęp do internetu ma tylko uatrakcyjnić pobyt zakwaterowanym pracownikom. Obie usługi powinny być zatem rozliczane odrębnie, według innych zasad – stwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Wyjaśnił, że usługa zaakwaterowania będzie opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości (tak, jak twierdziła spółka). Natomiast VAT od usługi internetu będzie płacony w Polsce, zgodnie z art. 28k ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami są opodatkowane w miejscu, gdzie podmioty te mają siedzibę, a w przypadku osób fizycznych – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Skoro więc spółka będzie świadczyła usługę telekomunikacyjną na rzecz swoich pracowników, to usługa będzie opodatkowana tu, gdzie będzie miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu zatrudnionych – wyjaśnił organ. ⒸⓅ
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPP2.4512.578.2016.2.JS