VAT Jeżeli inwestor domaga się poprawek budowlanych, a główny wykonawca zleca je innemu podwykonawcy niż pierwotny (bo ten już np. nie istnieje), to faktura powinna być wystawiona na zasadach ogólnych
Dziennik Gazeta Prawna
Tak wątpliwości w tym zakresie wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Odpowiedź oznacza, że w takiej sytuacji VAT od usługi rozlicza podwykonawca (jako usługodawca), a nie główny wykonawca.
Problem pojawił się z początkiem 2017 r., kiedy to roboty budowlane zostały objęte przepisami o odwrotnym obciążeniu. Mechanizm ten dotyczy usług wykonywanych przez podwykonawców.
Kto jest podwykonawcą, wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9331). Stwierdził, że zgodnie z wykładnią językową podwykonawcą jest firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Dodał, że jeżeli usługa budowlana byłaby świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy (inwestora), to należy rozliczyć ją na zasadach ogólnych.
Zasadą jest zatem odwrotne obciążenie przy fakturowaniu usług przez podwykonawcę na głównego wykonawcę. Jednak nie zawsze tak będzie. Mechanizm reverse charge nie będzie miał zastosowania, gdy główny wykonawca zleci naprawę w ramach gwarancji innej firmie niż pierwotny podwykonawca i w związku z tym będzie musiał za nią zapłacić.
PRZYKŁAD
Inwestor zlecił usługę budowlaną głównemu wykonawcy. Ten skorzystał z pomocy firmy zewnętrznej (C). W takiej sytuacji:
● podwykonawca (C) wystawia fakturę na głównego wykonawcę z odwrotnym obciążeniem,
● główny wykonawca wystawia fakturę na inwestora, a transakcja jest opodatkowana na zasadach ogólnych.
Po pewnym czasie inwestor zgłasza usterkę. Podwykonawca jednak już nie istnieje, więc główny wykonawca zleca naprawę innej firmie (D).
Gdyby naprawę wykonał pierwotny podwykonawca (C), to odbyłaby się ona w ramach gwarancji i wówczas nie byłaby przez firmę C fakturowana. Skoro jednak wykonał ją całkiem inny podmiot (D) odpłatnie, to na usługę zostanie wystawiona faktura.
W takiej sytuacji dochodzi do zlecenia usługi przez głównego wykonawcę bezpośrednio zleceniobiorcy (firmie D). W tym przypadku mechanizm odwróconego obciążenia nie będzie miał zastosowania – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Tym samym transakcja powinna zostać rozliczona na zasadach ogólnych.
Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są usługi budowlane wymienione w nowym załączniku nr 14 do ustawy (pozycje od 2 do 48). Chodzi na przykład o roboty związane z budową autostrad, dróg, ulic, mostów i tuneli oraz wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych itp.).
Odwrotne obciążenia stosuje się tylko wówczas, gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT, a usługodawca świadczy je jako podwykonawca.