INTERPELACJA

Wyłączenie ze stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości w stosunku do pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej, które nie są bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, dotyczy w równym stopniu szpitali uzdrowiskowych, jak i szpitali innego rodzaju. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5943) poinformowało, że nie przewiduje zmiany interpretacji urzędowej w tym zakresie.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem MF dla zastosowania stawki od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych musi zachodzić związek bezpośredni pomieszczenia budynku (jego części) z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Pogląd ten wynika z pisma MF z 3 października 2007 r. (nr PL-833-106/AP/07/663).

Wcześniej MF stało na stanowisku, że dopuszczalne jest opodatkowanie preferencyjną stawką oprócz pomieszczeń zajętych bezpośrednio na udzielanie świadczeń zdrowotnych również pomieszczeń, które nie służą bezpośrednio tym celom, ale są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. Zmiana tej interpretacji wynikała z konieczności dostosowania stanowiska MF do odmiennej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.